bioLEAD

Est. 2003 

 

 

bioLEAD - ikke bare en Metode - bioLEAD er et Mindset

bioLEADs Mindset - Beyond Movement

 

Et opdateret Mindset - omkring krop og biologi - er afgørende i dagens fast pace samfund

Et opdateret Mindset giver dine klienter optimerede behandlings- og træningsresultater 

Et opdateret Mindset hjælper dig som fagperson med at bruge færre kræfter på og i dit arbejde

 

 

Formålet med Beyond Movement er

 

Udfordre "værkstedstilgang" - bioLEADs Mindset; Beyond Movement, tager udgangspunkt i at vi lever i et samfund med et Mindset; hvor kroppen grundlæggende bliver set på som en maskine - sammensat af stykker og dele og som kan fikses når noget er "gået galt".

Dette Mindset er meget begrænset i det samfund vi har udviklet som stiller høje krav til vores krop og biologi. bioLEADs Mindset Beyond Movement sætter fokus på; at kroppen består af et enormt uudnyttet potentiale, hvor vi i dag er langt fra at forstå samt udnytte dens biologiske intelligens.

 

Optimere Hjælp til selvhjælp - Dagens fast pace samfund stiller høje krav og presser kroppen på et niveau - som ofte resulterer i symptomer og diagnoser som ikke længere bare kan quick fikses væk. 

Vi lever i et info overload samfund hvor vi overordnet er trænet til ekstern navigation - hvor vi søger de korrekte sundhedssvar udenfor os selv - og forventer at sociale medier og nye trends samt at autoriteter som myndighederne og lægen skal give os alle svar på; what to do - når det brænder på.

bioLEADs opdaterede Mindset sætter fokus på at optimere kroppens indre strategier - og dermed gøre det lettere at tage ansvar - samt optimere vores evner til at regulere vores egen krop når hverdagen presser os fysisk, mentalt og emotionelt.   

 

 Skabe sammenhængende billede af krop og anatomi - bioLEAD Metoden har en unik tilgang til kroppens sammenhængende og flydende anatomi og tager afsæt i et helhedsorienteret kropssyn, hvor kroppens fysiske, mentale og emotionelle komponenter altid "spiller på samme hold".

bioLEAD sætter fokus på at give kroppen optimale forudsætninger og optimeret restitution - tilpasset de krav dagens high tech, fast pace og info overload samfund stiller til kroppen. 

 

Udfordre symptomjagt bioLEAD ønsker at udfordre den klassiske symptomjagt, hvis hovedfokus har været at fikse kroppen, der hvor den "larmer". En vigtig forståelse af at se kroppen som en helhed er forståelsen af, at stagnation og spændinger et sted i kroppen ofte resulterer i udfordringer et helt andet sted i kroppen.

Et vigtigt fokus i bioLEAD er derfor at screene kroppen og finde de skjulte stagnerede områder - såkaldte blindzoner i kroppen - og frigive bevægelse som ikke har været tilgængelig, og derigennem give dine klienter en bedre fornemmelse for sammenhæng i egen krop. 

 

Sætte Den oversete flydende anatomi i fokus - Den flydende anatomi danner det faglige fundamentet i bioLEAD Method. En optimeret forståelse af den levende anatomis flydende strukturer i kroppen skaber bedre forudsætninger for; kroppens funktionelle bevægelighed, tilgang til neuromuskulær kontrol, stabilitet og styrke og optimere kroppens kommunikative evner - som også gør bioLEAD teknikkerne effektive til forskellige smerteproblematikker.

En optimeret flydende anatomi er med til at værdisætte den mærkbare krop på et nyt niveau. Hvilket udfordrer den rationelle og lineære tilgang til anatomi som har domineret i mange år - men som er maksimalt udfordret i dagens fast pace samfund.


  

Billedet nedenunder illustrerer det faglige fundament i bioLEAD Method, de tre hjørnesten; Teori, Mindset og Metode - som danner udgangspunktet i bioLEADs Uddannelse. 

E54BAC80-8A18-4FC6-ACBF-754CAEDE79EB

 

Implementer bioLEADs Metode i dit arbejde 

bioLEADs 3 Trins Model - kombineret med formidlingsteknikken bioINTEGRITY - gør det let at implementere og tilpasse bioLEADs teknikker i din praksis tilpasset dine klienters behov og udfordringer

- og gør det lettere for dem at  "optimere brug af egen iltmaske"

 

bioLEADs 3 Trins Model - bioLEAD teknikkerne er struktureret i bioLEADs 3 Trins Model - som gør det let at implementere teknikkerne i din praksis og regulere dem efter dine klienters behov. 

Modellen består af 3 trin som optimerer din kreative redskabskasse i dit arbejde. Den giver dig gode redskaber til at udfordre dine klienter samt til at justere og tilpasse niveauet af bioLEAD teknikkerne og øvelserne du lærer på bioLEAD Uddannelsen. 

de særligt udviklede & dybdegående bioLEAD hands-on & formidlingsteknikkerne - som har hovedfokus på a frigive stagnerede områder i kroppen samt træne of optimere dine klienters fokus og tilstedeværelse. 

 

bioLEADs unikke formidlingsteknik - bioLEAD teknikkernes dybdegående effekt kommer fra bioEADs særlige udviklede formidlingsteknik; bioINTEGRITY. Optimeret formidlinger et kerneelement i bioLEAD Uddannelsen.

bioINTEGRITY har som hovedformål at forenkle læringsprocessen for dine klienter og gøre det lettere at genfinde kontakt til egen krop. Teknikken består af forskellige komponenter - sammensat på en unik måde som giver unikke resultater. 


Online Platform; Vær din vigtigste behandler - UbioLEAD Uddannelsen indeholder den specialdesignede Online Platformen; Vær din vigtigste behandler, som både er til inspiration for dig, samtidig med at den efterfølgende kan tilvælges af dine klienter. 

Den viden du og dine kunder kan finde på Online Platformen, er med til at træne og bevidstgøre dine klienter derhjemme, på arbejde eller når de er ude og rejse. Således får du også et ekstra redskab til at understøtte den proces, som i har arbejdet med i jeres individuelle sessioner eller behandlinger. 

På den måde giver bioLEAD dig både en særlig dybdegående effekt samtidig med at fokus er på at skabe langvarige resultater.

Er du interesseret i at finde ud af om bioLEAD Uddannelsen er noget for dig?

Tag kontakt og fortæl om din faglige baggrund og hvorfor bioLEAD Uddannelsen har vækket din interesse - så er vi i dialog

 

Tag kontakt i dag